Top
Hakkımızda

Hakkımızda

Tekirdağ Ergene’de bulunan firmamız sürdürülebilir gelişimi ile dünya pazarına hitap etmektedir. Kaliteli ürünlerimiz ile müşteri memnuniyetini sağlamak ve sürekli kılmak bizler için esastır. Tekstil sektöründe kullanılan yardımcı kimyasalları sunan firmamız bu hususta oldukça deneyimlidir. Sektörde, yılların verdiği tecrübe ile etkin ve kalıcı çözümler üreterek varlığımızı sürdürmekteyiz. Alanında uzman ve tecrübeli kadromuz ile müşteri istek ve sorunlarına uygun çözümler sağlamaktayız. Yenilikleri yakından takip ederek son teknoloji ile ürünlerimizi sunmaktayız. Firmamız ürün ve hizmet kalitesinin dışında çalışma değerleri ile sektöre fayda sağlamakta olup; kalite ve güvenin sembolü bir kurum olmayı amaçlamıştır.

Vizyonumuz

Kimya sektöründe (Tekstil yardımcı kimyasalları), mükemmeliyetçi kimliğiyle dünya çapında tanınan lider üreticilerinden biri olmak.

Misyonumuz

Yenilikçi ve rekabetçi anlayışın hep bir adım önünde giderek; müşterilerimize doğru ürünün, doğru miktarda, doğru biçimde, doğru zamanda, doğru kaynaktan, doğru yolla ve doğru fiyata sağlamak, çevreye karşı duyarlı olmak ve sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek

Stratejik Hedeflerimiz

 • Mevcut pazar payını sürekli olarak artırarak finansal büyümeyi gerçekleştirmek.
 • Faaliyet gösterdiğimiz sektörde marka gücünü artırmak.
 • Pazardaki ihtiyaçları karşılayacak ürün, üretim altyapı ve teknolojilerini geliştirmek.
 • Pazarın taleplerine cevap verecek üretim ve tedarik zinciri sistemi gerçekleştirmek.
 • Firmamızın bütün bölümlerinde, firmamızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayabilen destek süreçlerine sahip olmak

Temel Değerlerimiz

 • Müşteri odaklı olmak
 • Pozitif ve yapıcı olmak
 • Saygılı, dürüst ve güvenilir olmak
 • Esnek, verimli ve yenilikçi olmak
 • Rekabet kurallarına uymak

Entegre Politikası

Yeni teknoloji ve stratejiler geliştirerek sektörümüzde her yönüyle lider bir dünya markası olma amacı doğrultusunda;

 • Mevcut pazar payını sürekli artırarak finansal büyümeyi gerçekleştirmek amacı ile bir önceki yılın satış cirosunu tutar olarak artırmayı,
 • Spesifik pazar gereksinimlerine uygun, kazanan tasarım stratejileri oluşturmayı ve müşterilerimizle yakın istişarelerde bulunmayı,
 • Best Chemıcal olarak, tasarım, üretim ve teslimat, geri bildirimlere yanıt verme ve gerektiğinde değişiklikleri başlatma süreci boyunca her zaman müşterilerinin memnuniyetini sağlamayı,
 • Yüksek düzeydeki esnekliğimiz ve ölçeklenebilirliğimiz sektörde rakipsiz olmayı,
 • Pazar fırsatlarını belirlemek ve tedarikçileri müşterilerle ustalıkla eşleştirmek için en son araştırma tekniklerini kullanarak pazar verilerini sistematik olarak toplayıp analiz etmeyi,
 • Sektörümüzün tüm bileşenlerini kolaylaştırma konusundaki geniş deneyim kazanmayı, verimliliği artıran ve yeniliği mümkün kılan bağlantılar kurmayı,
 • Tedarik zincirimizdeki tüm ortaklarla sürekli iletişim halinde olmayı ve ilk fikrin oluşturulmasından nihai ürünün teslimine kadar sorunsuz ilerlemeyi,
 • Rekabet edebilmek için sürekli gelişme kavramını benimsemeyi ve teknolojik ve ürünsel bazda gelişmeleri takip ederek ürün geliştirmeye uygun yatırımlar yapmayı,
 • Her zaman güvenilir bir firma olmayı,
 • Pazarın taleplerine cevap verebilmek için üretim miktarını bir önceki yıla göre artırmayı,
 • *Müşterilerinin şikayetlerini ya da taleplerini kolayca iletmesini, Müşteri memnuniyet, şikâyetleri ve talepleri adil, şeffaf ve dikkatli şekilde değerlendirerek iyileştirme çalışmaları yapmayı, Müşteriye geri bildirimlerin mümkün olan en kısa sürede yapılarak müşteri memnuniyetini sağlamayı,
 • Müşterilerimizin beklentilerine uygun kaliteli mal ve hizmet üretmeyi,
 • Prestijli ve hızla büyüyen ortaklarımıza bireysel ihtiyaç ve hedeflerini karşılayarak en iyi hizmeti sunmayı,
 • Sektörümüze ait teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek, uygulamak ve maliyet düşürme çalışmaları yaparak müşteri beklentilerini karşılamayı,
 • Mesleki ve tüm eğitimlere (Yangın, İlk yardım, kalite vs.) ağırlık verip tüm personelin kişisel gelişmelerine katkıda bulunmak, kalite, Çevre, İSG, Bilgi Güvenliği, Sosyal Uygunluk sorumluluğunun bilincini personelimize yerleştirmek.
 • İşletmemizin bütün seviyelerinde, kurum ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak için çalışan başına ortalama eğitim süresini artırmayı, sürekli eğitim faaliyetleri ile personelimizin niteliklilik seviyesini artırmayı, çalışan katılımıyla gelişeceği prensibiyle, çalışma performanslarımızı zincirleme sorumlulukla takip etmeyi, çalışanlarımızda öncelikle sahiplik duygusu, faaliyetlerinde sürekli iyileştirme düşüncesi, sorumluluk almaya hazır, işini seven başarılı bireyler olmayı teşvik ederek ihtiyaç duyulan sürekli ve bilinçli bir eğitim programıyla gelişimini ve motivasyonunu sağlamayı,
 • Çevre konusunda başarıya ulaşmak, tüm çalışanlarımızı bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimler verilerek çevre koruma konusunda bilinçlendirmeyi,
 • Hammadde, enerji, su vs. verimli kullanarak, toplam faaliyet alanlarında tükettiğimiz su ve elektrik miktarlarının üretime oranlarına göre her yıl azaltmayı, doğal kaynaklarımızı bilinçli kullanarak mümkün olduğunca tüketimi minimize etmeyi.
 • Üretimimiz sırasında ortaya çıkan atıkları azaltarak, geri dönüşümü ile yeniden değerlendirmesini sağlamak, yıllık fire miktarını üretim miktarına göre altında tutmayı, atıkların azaltılmasını ve değerlendirilmesini sağlamayı
 • Atıklarımızı Atık Yönetim Planı ile yasal şekilde ber tarafını sağlayarak çevre kirliliğini (Hava-Toprak-Su-Gürültü) önlemeyi,
 • Yönetim Sistemleri standartları gereği yenilikçi yaklaşımıyla, hizmet verdiğimiz müşterilerimizin memnuniyetine odaklanarak, toplam kalite ve yasal şartlar çerçevesinde güvenilir hizmet vermeyi, Yürürlükte ki yasal gereklilikleri - İSG/ Çevre yönetim sistemi kapsamında olan tüm Yönetmelik ve mevzuatlara uymayı ve yerine getirmeyi,
 • Çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize net görev ve sorumluluklar vererek, yatırım ve satın alma kararlarında çevreyle ilgili konuları dikkate almayı,
 • *Çevreyle ilgili belirlenen amaçlara ulaşabilmek için, Best Chemical olarak, ekonomik açıdan gerçekleştirilebilir ve uygun olması durumlarında, mevcut en iyi, olumsuz çevre etkileri en az düzeyde olan teknolojileri kullanma hususunu göz önünde bulundurmayı,
 • *Değişen teknolojiyi takip ederek çevre dostu proseslere yönelmeyi.
 • *Gelecek nesillerimize yaşanabilir bir çevre ve kullanılabilir doğal kaynak bırakmak, biyolojik çeşitliliği ve ekosistemin korunmasına katkı sağlamayı,
 • *Gerek üretimimizde, gerekse ürünlerimizde insan ve çevre sağlığına duyarlı olmayı
 • *Hedeflere ulaşabilmek için risklerin tespit edilmesi, etkilerinin belirlenmesi, hangi risklere odaklanılması gerektiğinin belirlenmesi ve risk azaltma, transfer gibi önlemlere karar verilerek tüm sürecin yönetim ve denetimi ile ilgili sürekliliğini sağlamayı,
 • Ulusal ve yerel resmi kuruluşlar, diğer sanayi kuruluşları ve tedarikçiler ile işbirliği sağlayarak, kalite, çevre ve sağlık güvenlik standartlarımızın hep birlikte yükseltilmesini, 
 • Acil durum, doğal afetlere karşı siber saldırılara hazırlıklı olmak için yılda en az bir defa tatbikat yapmayı,
 • Kazasız üretim için, çalışan temsilcilerinin katılımı ile İSG-ÇEVRE toplantıları ile çalışma ortamlarını güvenli, sağlıklı ve çevreye duyarlı hale getirmeyi,
 • Zararlı kabul edilen maddelerin kullanımının ve deşarjının sıfırlanmasını sağlamak üzere tedarik zincirimizle işbirliği yapmayı,
 • Üretimimizde daha güvenli alternatiflerin arayışında olarak ve kirliliğin önlenmesi ve kontrol altına alınması için uygun önlemlerin yürürlükte olmasını sağlamayı,
 • Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetmeyi, Tüm şirketlerimizde faaliyet alanlarına uygun düzeyde faaliyetlerinin çevresel etkilerini en az noktaya indirerek, her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemek ve uygulamak ile yükümlüdür. Paydaşlarımızdan yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi çevresel çözümleri uygulamaları ve çevre dostu teknolojilerin gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olacak ve çevre bilincini artıracak her türlü girişime destek sağlamalarını bekleriz.
 • *Best Chemical faaliyetlerinin çevreye yüklediği yükler, bir ürünün yaşam döngüsünün her aşamasında tüketilen kaynaklar ve enerji (girdiler); ortaya çıkan kirleticiler ve atıklar (çıktılar) hesaba katılarak belirlemek, girdiler ve çıktılar daha sonra kaynakların, insan sağlığı ve biyolojik çeşitliliğin uzun vadeli sürdürülebilirliği üzerindeki olumsuz etkileri açısından değerlendirmek, Best Chemical çıktılarının (veya envanterlerin) çevre üzerindeki etkisini azaltmak için önlemler almak.
 • *Best Chemical olarak faaliyet kaynağının doğa olduğunun bilincindedir. Yaşanabilir bir çevre için, doğal kaynakların, ekolojik dengeye zarar vermeyecek şekilde işletilmesi yolunda gerekli tüm yatırımlar yapılmış olup, enerjinin etkin kullanılması ve geri dönüşümün desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Best Chemical olarak; Yasa ve beklentiler çerçevesinde, Uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, çevre kirliliğinin azaltılması ve çalışanlarımızın da katılımı ile doğal kaynaklarımızın etkin kullanımı için belirlenen hedefleri izleyip takip ederek Çevre Yönetim Sistemimizin sürekli gelişimi sağlamayı,
 • Şeffaflık ve gönüllülük ilkeleri çerçevesinde, ilgili tüm taraflarla (çalışanlar, resmi makamlar, komşular…) firmamızın kuruluş içi çevre performansları hususunda iyi bir diyalog ve haberleşme sistemi tesis ederek, sürekliliği sağlamayı,
 • İş yerimizde bulunan tüm çalışanlarımız ve misafirlerimizle ile işbirliği yaparak İş Güvenliği ile ilgili tüm önlemlerin alınmasını, uygulanmasını, belirlenen kurallara uyulmasını teşvik ederek İş Sağlığı ve Güvenliği performansımızı arttırmayı hedeflemeyi,
 • Çalışma alanımız içeresine giren alt yüklenici personel, stajyer ve ziyaretçiler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarımızın sağlığını korumak ve iş güvenliğini sağlamayı,
 • Bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltarak bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,
 • Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek, geçilemediği durumlarda hedeflenen kurtarma süresi içerisinde süreçleri tekrar çalışabilir hale getirmeyi,
 • Fiziksel ve Elektronik bilgi varlıklarını koruyarak sürekli gelişme ve iyileştirmeyi sağlamak,
 • Üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerde Bilgi Güvenliği ilkelerini gözetmek,
 • Çalışma, gönüllü olmayı, çocuk çalıştırma, zorla çalıştırma, işçilik ile geri ödeme, hapishane ya da esaret usulü çalışmalara izin vermemeyi ve çalışanların kimlik belgelerinin doğrulanmasına izin verilmesine.
 • Tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul ederek, tüm çalışmalarında güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemeyi,
 • Çalışanlarımız arasında dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, mezhep, yaş ve fiziksel ayrım gözetmeksizin; güvenli ve sağlıklı bir ortamda uyum içeresinde çalışmalarını sağlamayı,
 • Çalışanlarımızın ve ilgili tarafların etik kurallar çerçevesinde çalışmalarını sağlamayı,
 • Tehlikelerimizi tespit etmek ve tespit edilen riskleri değerlendirmek en aza indirmek veya ortadan kaldırmak için kaynak ayırmak, çalışmalar yürüterek risklerin olasılık ve etkilerini düşürmeyi, Sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için tüm operasyonlarımızdan, yeni ürün, proses ve değişimlerden kaynaklanan risklerin belirlenip değerlendirilmesini, yapılan çalışmalarla bu risklerin elimine edilmesi veya kabul edilebilir seviyeye getirilmesi,
 • Uygunluğu denetlemek ve gerektiğinde önleyici ve düzeltici faaliyetleri belirlemek amacıyla izleme ve denetim programları geliştirmeyi,
 • Kurumumuz ve tedarik zincirimiz içerisinde yeterlik oluşturmak için eğitim ve iletişimi içeren sürekli bir programla, çalışanlarımız ve tedarikçilerimizle aktif olarak etkileşimde olmayı,
 • Tedarik Zincirimizdeki Sürdürülebilir ve izlenebilir kaynaklardan materyal ve ürün satın almayı,
 • Yönetim sistemlerimizin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen sürekli iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamak ve yürütmeyi,
 • Sosyal sorumluluk projeleri üretmek ve var olan projelere destek vermek


Sektörümüzde kalitede lider olabilmek ve müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için; Yönetim Sistemleri şartlarına uymak, yönetim sistemlerini sürekli iyileştirmek, hiç bir koşulda kaliteden ödün vermemek kuruluşumuzun  politikasıdır.


Beyan ve Taahhüt ederiz.

YÖNETİM KURULU
Bora GÖVEREN
19/04/2023   R:03